top of page
the green.png

Voorwaarden

De rechten van vertegenwoordiging en reproductie van de werken die aanwezig zijn op de site www.gilson-art.com behoren toe aan de auteur (Bruno Gilson) van de werken die op deze site worden weergegeven. Het is noodzakelijk om toestemming te hebben voor elke exploitatie van deze rechten. Alle elementen die op de site www.gilson-art.com voorkomen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

Zonder toestemming van de auteur (Bruno Gilson) mag geen reproductie en/of bewerking worden gemaakt. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site www.gilson-art.com, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Bruno Gilson ).

Elk ongeoorloofd gebruik van de site www.gilson-art.com of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de geldende wetten.

bottom of page