top of page
the green.png

A. Inleiding

De privacy van bezoekers van mijn website is erg belangrijk en ik doe er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat ik met uw persoonlijke gegevens doe.
Door in te stemmen met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid bij uw eerste bezoek aan mijn website, kan ik cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.B. Verzameling van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

Informatie over uw computer, inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem.
Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief de verwijzende bron, duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden op de website.
Informatie zoals uw e-mailadres, dat u ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site
Informatie die u invoert wanneer u een profiel aanmaakt op onze website, zoals uw naam, uw profielfoto.
Gegevens zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op mijn e-mails en/of nieuwsbrieven.
Gegevens die u invoert bij het gebruik van de diensten van mijn website.
Informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van mijn site, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt.
Informatie met betrekking tot de aankopen die u doet, de diensten die u gebruikt of de transacties die u doet via mijn site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens.
Informatie in alle communicatie die u mij per e-mail of op mijn website stuurt, inclusief hun inhoud en metadata.
Alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen om die persoonlijke informatie vrij te geven en te verwerken onder de voorwaarden van dit beleid.

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die via mijn website aan mij wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid of op de relevante pagina's van de site. Ik kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

Beheer mijn website
Pas mijn website voor je aan
Sta uw gebruik toe van de diensten die op mijn website worden aangeboden
U de goederen sturen die op mijn site zijn gekocht
U voorzien van de diensten die op mijn site zijn gekocht
Stuur je afschriften, facturen en betalingsherinneringen en incasseer je betalingen
U niet-marketing commerciële communicatie sturen
U e-mailmeldingen sturen waar u uitdrukkelijk om heeft gevraagd
U onze nieuwsbrief per e-mail sturen, als u daarom heeft verzocht (u kunt mij op elk moment laten weten dat u mijn nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);
Om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot mijn activiteiten of zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven waarvan ik denk dat ze interessant voor u kunnen zijn, in de vorm van een publicatie, of als u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt mij op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen)
Statistische informatie over mijn gebruikers aan derden verstrekken (zonder dat deze derden met deze informatie een individuele gebruiker kunnen identificeren);
Afhandelen van verzoeken en klachten met betrekking tot mijn website die door of met betrekking tot u zijn gedaan
Behoud de veiligheid van mijn website en voorkom fraude
Controleer de naleving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van mijn website (inclusief het controleren van privéberichten die zijn verzonden via de privéberichtenservice van mijn website) en
andere gebruiken.

Als u persoonlijke informatie op mijn website plaatst om deze te publiceren, zal ik deze publiceren en kan ik die informatie gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen die u mij verleent.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om het plaatsen van uw informatie op mijn website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal ik uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

D. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Ik kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

Voor zover ik daartoe wettelijk verplicht ben
In het kader van lopende of toekomstige juridische procedures
Om mijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en kredietrisicovermindering)
Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in mijn bezit dat ik wil (of van plan ben te) verkopen en
Aan een persoon van wie ik redelijkerwijs aanneem dat hij een integraal onderdeel is van een rechtbank of andere autoriteit die jurisdictie heeft over de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie, indien, naar mijn mening, een dergelijke rechtbank of dergelijke autoriteit waarschijnlijk zou verzoeken om de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zal ik uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden.

E. Internationale gegevensoverdracht

De informatie die ik verzamel, kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen naar elk land waar ik actief ben, zodat ik de informatie kan gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
De informatie die ik verzamel, kan worden overgedragen naar de volgende landen, die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
Persoonlijke informatie die u op mijn website plaatst of indient voor publicatie, kan via internet over de hele wereld beschikbaar zijn. Ik kan het gebruik, goed of slecht, van deze informatie door derden niet voorkomen.
U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Sectie E.

F. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Dit deel F beschrijft mijn beleid en procedures voor het bewaren van gegevens, ontworpen om mij te helpen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
De persoonlijke informatie die ik voor welk doel dan ook verwerk, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of voor die doeleinden.

Niettegenstaande de overige bepalingen bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:
Voor zover ik daartoe wettelijk verplicht ben;
Als ik van mening ben dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of mogelijke juridische procedures en:
Om mijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).

G. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Ik zal redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Ik bewaar alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op beveiligde servers (beveiligd met wachtwoord en firewall).
Alle elektronische financiële transacties die via mijn website worden gedaan, worden beschermd door coderingstechnologieën.
U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat ik de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kan garanderen.
U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot mijn website; Ik zal u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich identificeert op onze website).

H. Wijzigingen

Ik kan dit beleid soms bijwerken door een nieuwe versie op mijn website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Ik kan u per e-mail of via de privéberichtenservice op mijn website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

I. Uw rechten

U kunt mij vragen om u alle persoonlijke informatie te verstrekken die ik over u heb; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Betaling van de kosten en Voorlegging van voldoende bewijs van uw identiteit (voor deze doeleinden accepteer ik over het algemeen een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een notaris, plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

Ik kan de persoonlijke informatie die u vraagt achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.

U kunt mij op elk moment vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u uitdrukkelijk en vooraf uw toestemming aan mij uitspreken om uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken of u de mogelijkheid bieden om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te weigeren.

J. Websites van derden

Mijn website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over hen. Ik heb geen controle over deze sites en ben niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.

K. Informatie bijwerken

Laat het me weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.


bottom of page